prvaslika1

Области на работа

Корпоративно и трговско право

Застапување пред судови

Работни спорови

Недвижности и градежништво

Застапување на странски физички и правни лица

vtora slika

Вашиот успех наша посветеност

Корпоративно и трговско право

Застапување пред судови

Работни спорови

Недвижности и градежништво

Застапување на странски физички и правни лица

previous arrow
next arrow

За нас

Адвокатската канцеларија Тасевска Наунов е модерна адвокатска канцеларија основана од амбициозни и млади адвокати кои поседуваат исклучителен квалитет и професионално искуство.

Секојдневно вложуваме во стручно усовршување и едукација со цел да бидеме во чекор со потребите на нашите клиенти и со предизвиците на современото работење.

1

Јована Тасевска Наунова

Адвокат Јована Тасевска Наунова дипломирала на Правен факултет Јустинијан Први во Скопје во 2011.
Со титулата магистер по правни науки се стекнува во 2013 година.
Член е на Адвокатската комора на РС Македонија од 2015 година.
Адвокат Јована Тасевска е специјализирана во областа на застапување во граѓански, трговски и кривични постапки пред судови и други надлежни органи во РС Македонија.
Во Адвокатска канцеларија Тасевски работи уште од 2011 и има богата пракса во областа на наплата на долгови, преговори, посредување и изготвување на граѓански и трговски договори, недвижности и градежништво, како и застапување пред Европски суд за човекови права во Стразбур.
Зборува англиски, германски и српски јазик.

Телефон: +389 2 3230 399

Телефон: +389 70 346 453

Email: tasevska@tnlaw.mk

Стефан Наунов

Адвокат Стефан Наунов дипломирал на Правен факултет Јустинијан Први во Скопје во 2009.
Со титулата магистер по правни науки се стекнува во 2011 година.
Член е на Адвокатската комора на РС Македонија од 2013 година.
Адвокат Стефан Наунов е специјализиран во областа на корпоративното и трговското право, како и во давањето на целокупна правна подршка на странски директни инвестиции во РС Македонија.
Има повеќегодишно искуство како адвокат кое го стекнува при работењето со клиенти од висок профил во едно од најголемите адвокатски друштва во РС Македонија.
Од 2017 година основа сопствена адвокатска канцеларија.
Освен корпоративно и трговско право, работи и во областа на работни односи, недвижности, даноци, интелектуална сопственост.
Зборува англиски и српски јазик.

Телефон: 389 2 3230 399

Телефон: 389 78 490 578

Е-маил:naunov@tnlaw.mk

2