За нас


Адвокатската канцеларија Тасевска Наунов е модерна адвокатска канцеларија основана од амбициозни и млади адвокати кои поседуваат исклучителен квалитет и професионално искуство.

Секојдневно вложуваме во стручно усовршување и едукација со цел да бидеме во чекор со потребите на нашите клиенти и со предизвиците на современото работење.

Нашиот тим се карактеризира со посветеност, ефикасност и лојалност кој секогаш е подготвен професионално да одговори на секој правен предизвик со крајна цел – задоволување на правдата и заштита на интересите на клиентот.

Клиенти

Адвокатската канцеларија Тасевска Наунов од Скопје застапува домашни и странски клиенти од областа на трговијата, банкарство, осигурување, компјутерско програмирање и софтвер, градежништво и други.

Поради ограничувањето од Адвокатската комора на РС Македонија, забрането е да објавиме листа на наши клиенти. За детални информации обратете ни се на info@tnlaw.com.mk